Terapia Skoncentrowana na Rozwiazaniach (TSR)

Terapia TSR to terapia krótkoterminowa, która dzięki swoim założeniom i metodom pracy pomaga wprowadzić pozytywne zmiany w życiu Klienta, niezależnie od sytuacji w jakiej Klient się znajduje oraz rodzaju napotykanych przez niego trudności, problemów i wyzwań życiowych.

Nurt TSR w którym pracuję zakłada perspektywę, iż każdy człowiek jest ekspertem od swojego życia. Istotą pracy modelu TSR jest koncentracja na potrzebach i celach Klienta, mocnych stronach, zasobach oraz kompetencjach.

Dla kogo?

Terapię TSR rekomenduję dla osób, które doświadczają trudności w następujących obszarach:

Masz pytanie?

Napisz do mnie